Μικροφωνική ενάντια στην Πανεπιστημιακή Αστυνομία, Πέμπτη 10/3 στις 12:00 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι το κράτος επενδύει σημαντικά ποσά σε αστυνομικούς εξοπλισμούς και προσλήψεις προσωπικού. Είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση ακολουθεί μια ατζέντα που η καταστολή είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό της. Το φαινόμενο αυτό όμως εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο, αυτό της αντιεξεγερτικής πολιτικής ανεξαιρέτως κυβέρνησης, όπου το ελληνικό κράτος ακολουθεί.

Διάβασε περισσότερα