Ιστορία της Εναλλακτικής Παρέμβασης Δικηγόρων Αθήνας: 1993-1996

Συνεχίζεται η αναφορά στην ιστορία της Εναλλακτικής Παρέμβασης Δικηγόρων Αθήνας, δηλαδή στην ιστορία της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς των δικηγόρων.
Η τριετία 1990-1993 ήταν μία τριετία συντριπτικών αλλαγών σε παγκόσμιο και ελληνικό επίπεδο.
Στον δικηγορικό χώρο, η πλημμυρίδα των εξελίξεων αυτών συνδυάστηκε με μια παρατεταμένη ριζοσπαστική κινηματική δραστηριότητα, πρωτόγνωρη για το χώρο, αφού πρώτη φορά βρέθηκε να απεργεί για έξι μήνες (Σεπτέμβριος 1992 – Μάρτιος 1993) για την κατάργηση του ασφαλιστικού νόμου Σιούφα, καθώς και διαφόρων αυταρχικών νομοθετημάτων που περιόριζαν δικαιώματα και ελευθερίες.

Διάβασε περισσότερα

Ιστορία της Εναλλακτικής Παρέμβασης Δικηγόρων Αθήνας – ΜΕΡΟΣ 2ο

Του Δικηγόρου Κώστα Παπαδάκη

Συνεχίζεται η αναφορά στην ιστορία της Εναλλακτικής Παρέμβασης Δικηγόρων Αθήνας, δηλαδή στην ιστορία της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς των δικηγόρων.
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ – ΜΕΡΟΣ 2ο
ΙΣΤΟΡΙΑ 1: 1990 – 1993

Διάβασε περισσότερα