Συγκέντρωση αλληλεγγύης στις μετανάστριες, Σάββατο 20/11 13:00 Καμάρα

Μόνο οι κοινοί αγώνες ντόπιων μεταναστών μπορούν να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον για όλους και όλες μας.
Να σταθούμε δίπλα στις πιο αποκλεισμένες αυτού του κόσμου.
STOP IMMIGRANTS’ EXTERMINATION
COMMON STRUGGLES – LIVE TOGETHER

Διάβασε περισσότερα