Στον υγροβιότοπο έχουν καταμετρηθεί 49 προστατευόμενα είδη πουλιών ενώ αποτελεί σημαντικό σταθμό των μεταναστευτικών πουλιών.

Εύβοια: δράση της ομάδας πολιτών για τη διάσωση του υγροβιότοπου Κολοβρέχτη στις 14 Μαϊου στις 17:00 στην παραλία του Κολοβρέχτη

Συνεχίζουν στις 14 Μαϊου, οι κάτοικοι της Εύβοιας τις δράσεις για τη διάσωση του υγροβιότοπου Κολοβρέχτης, που βρίσκεται μεταξύ Ψαχνών και Αρτάκης. Πρόκειται για ένα οικοσύστημα μεγάλης φυσικής και οικολογικής αξίας.
Ωστόσο, ο υγροβιότοπος συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται από την ανεξέλεγκτη ρίψη βιομηχανικών αποβλήτων από γειτονικές επιχειρήσεις, από απορρίψεις σκουπιδιών και μπάζων,
αστικών λυμάτων, από παράνομες εκχερσώσεις και επιχωματώσεις με στόχο την καταπάτηση, από παράνομη κατασκευή καναλιών απορροής, από φυτοφάρμακα, και αγροτικά και κτηνοτροφικά απόβλητα, από φωτιές που μπαίνουν στους καλαμιώνες με στόχο την καταπάτηση και την επέκταση γεωργικών καλλιεργειών.

Διάβασε περισσότερα