Ανοιχτή συνέλευση αλληλεγγύης στους φυλακισμένους πρόσφυγες στην Κόρινθο, Παρασκευή 15/3 στις 18:00 στην ΑΣΟΕΕ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/3 | 18:00 | ΑΣΟΕΕ
*trigger warning*
Καλούμε σε ανοιχτή συνέλευση αλληλεγγύης στους φυλακισμένους πρόσφυγες στην Κόρινθο και ενάντια στα κέντρα κράτησης και τις φυλακές, για να συνδιοργανώσουμε μια συγκέντρωση/διαδήλωση έξω από το ΠΡΟΚΕΚΑ στη Κόρινθο και να συζητήσουμε άλλες δράσεις αλληλεγγύης.
Στις 22/12/2023, 36 Αιγύπτιοι διασώθηκαν από ακυβέρνητο σκάφος κοντά στην Καλαμάτα, επρόκειτο για συνολικά 81 άτομα. Στον απόηχο της διάσωσής τους, εξαναγκάστηκαν σε κράτηση, στερούμενοι νομικής εκπροσώπησης, ψυχολογικής βοήθειας και βασικής ιατρικής περίθαλψης. Μεταξύ των κρατουμένων είναι και ανήλικοι, κάτω των 18 ετών.
Οι κρατούμενοι στερούνται ιατρικής και ψυχολογικής φροντίδας για πάνω από δύο μήνες και έχουν υποστεί βίαιες επιδρομές και έρευνες από αστυνομικούς. Επίσης, δεν τους έχουν δοθεί πληροφορίες (σε γλώσσα που να μπορούν να καταλάβουν) σχετικά με το γιατί κρατούνται και αν και πότε θα αφεθούν ελεύθεροι. Αυτό εντείνει την ψυχολογική δυσφορία που βιώνουν πολλοί από τους κρατούμενους. Η πλειονότητα των ατόμων αυτών δεν έχει πρόσβαση σε νομικές συμβουλές, υποστήριξη ή επαφή με δικηγόρους. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι άνθρωποι βιώνουν σοβαρή και εντεινόμενη ψυχολογική δυσφορία. Ένα άτομο από το γκρουπ αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει, ενώ άλλο άτομο στην ίδια φυλακή αυτοκτόνησε τη περασμένη εβδομάδα.
Στις 26 Φεβρουαρίου, κάποιοι από τους φυλακισμένους μετανάστες ξεκίνησαν απεργία πείνας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κράτησή τους και απαιτώντας την απελευθέρωσή τους. Οι απεργοί πείνας βρέθηκαν αντιμέτωποι με απειλές και χειραγώγηση από το κράτος ώστε να τερματίσουν την απεργία τους. Λίγες μέρες αργότερα, 8 άτομα μεταφέρθηκαν από την Κόρινθο στο κέντρο κράτησης της Αμυγδαλέζας, χωρίς να τους δοθεί λόγος για τη μεταφορά τους.
Το κράτος ισχυρίζεται ότι η κράτησή τους είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η ορθή ολοκλήρωση της διαδικασίας ασύλου και για να μην αποφύγουν οποιαδήποτε απόφαση απέλασης. Αυτή είναι μια στρατηγική που χρησιμοποιείται εναντίον ορισμένων εθνικοτήτων ή ομάδων ανθρώπων που το κράτος αναμένει να λάβουν απορριπτική απόφαση, με την προϋπόθεση ότι πρέπει να παραμείνουν στα χέρια του κράτους μέχρι να μπορέσει να τους απελάσει “νόμιμα”. Στην πραγματικότητα, οι απελάσεις σπάνια γίνονται καν και οι άνθρωποι αφήνονται αυθαίρετα ελεύθεροι σε διάφορα στάδια της διαδικασίας. Η κράτηση χρησιμοποιείται ουσιαστικά ως εργαλείο φόβου, ελέγχου και σαδιστικής βλάβης, που έχει τις ρίζες του σε μια ρατσιστική απανθρωποποίηση των ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνηση, η οποία στοχεύει επίσης στο να αποτρέψει τους ανθρώπους από το να εισέλθουν στην Ελλάδα.
Η υπόθεση αυτή δεν είναι μεμονωμένη. Ακολουθεί ένα μοτίβο αυθαίρετης κράτησης ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνηση από το ελληνικό κράτος μετά από καταστροφικά ναυάγια και θαλάσσιες διασώσεις, οι οποίες προκλήθηκαν από παράνομες επαναπροωθήσεις και ένα δολοφονικό καθεστώς συνόρων που αναγκάζει χιλιάδες ανθρώπους να διακινδυνεύουν (και να χάνουν) τη ζωή τους στα θαλάσσια και χερσαία σύνορα της Ευρώπης κάθε χρόνο.
Καλούμε σε ανοιχτή συνέλευση αλληλεγγύης στους φυλακισμένους μετανάστες στην Κόρινθο και ενάντια στα κέντρα κράτησης και τις φυλακές, να συνδιοργανώσουμε συγκέντρωση/πορεία έξω από το ΠΡΟΚΕΚΑ στη Κόρινθο και να συζητήσουμε άλλες δράσεις αλληλεγγύης.
(εικόνα από γκραφίτι στα πέριξ του προκεκα Κορίνθου)
OPEN ASSEMBLY IN SOLIDARITY WITH THE IMPRISONED REFUGEES IN KORINTHOS
FRIDAY 15/3 | 18:00 | ASOEE
*trigger warning*
We call for an open assembly in solidarity with the imprisoned refugees in Korinthos and against detention centres and prisons, to co-organise a gathering/demo outside the detention centre of Korinthos and discuss other solidarity actions.
On 22/12/2023, 36 Egyptians were rescued from a distressed vessel near Kalamata, along with a total of 81 individuals. In the aftermath of their rescue, they were forced into detention, deprived of legal representation, psychological assistance, and essential medical care. Among those detained are minors, under the age of 18.
Those detained have been denied medical and psychological care for over two months and have been subjected to violent raids and searches by cops. They have also been given no information (in a language they can understand) about why they are being held, and if and when they are being released. This intensifies the psychological distress experienced by many of those in detention. The majority of these individuals have no access to legal advice, support, or contact with lawyers. Under these conditions, people experience severe and intensifying psychological distress. One person from the group attempted suicide, while another person in the same prison died by suicide this week.
On the 26th February, some of the imprisoned migrants started a hunger strike in protest against their detention and demanding their release. The hunger strikers were faced with threats and manipulation from the state so that they would end their strike. A few days later, 8 people were moved from Korinthos to Amydaleza detention centre, without being given a reason for their transfer.
The state claims that their detention is necessary to ensure the asylum process is completed properly and to prevent them from avoiding any deportation decision. This is a strategy used against certain nationalities or groups of people who the state’s grasp until it can “legally deport” them. In reality, deportations rarely even happen and people are arbitrarily released at different stages in the process. Detention is essentially used as a tool of fear, control and sadistic harm, rooted in a racist dehumanisation of people on the move, that also aims to deter people from entering Greece.
This case is not in isolation. It follows a pattern of arbritary detention of people on the move by the Greek state in the aftermath of catastrophic shipwrecks and sea rescues, themselves caused by illegal pushbacks and a murderous border regime that forces thousands of people to risk (and lose) their lives at Europe’s sea and land borders each year.
We call for an open assembly in solidarity with the imprisoned migrants in Korinthos and against detention centres and to co-organise a gathering/poreia outside of the detention centre of Korinthos and discuss other solidarity actions.
(picture is from graffiti intervention around the Korinthos detention centre)

Μοιραστείτε το άρθρο